Οδοφωτισμός

Αναλαμβάνουμε την  συντήρηση και κατασκευή του οδοφωτισμού κατά μήκος των Εθνικών Οδών.

Στηθαία ασφαλείας

Η ΒΙΟΛΙΑΠ αναλαμβάνει την τοποθέτηση, επισκευή και αποκατάσταση στηθαίων ασφαλείας στις εθνικές οδούς.

Αποχιονισμοί Εθν. Οδού

Η ΒΙΟΛΙΑΠ διαθέτει πάνω από 25 εξειδικευμένα οχήματα και μηχανήματα έργου, με τα οποία είναι σε θέση να προσφέρει αποχιονισμό οδικού δικτύου.

Διαχείριση απορριμάτων

Η ΒΙΟΛΙΑΠ διαθέτει μια σειρά μηχανολογικού εξοπλισμού με τον οποίο είναι σε θέση να προσφέρει ευρύ φάσμα εργασιών συλλογής  απορριμμάτων.

Εργασίες πρασίνου

Η ΒΙΟΛΙΑΠ διαθέτει εξειδικευμένα οχήματα με τα οποία είναι σε θέση να εκτελέσει ένα ευρύ φάσμα εργασιών πρασίνου.

Οδοσαρώσεις

Η ΒΙΟΛΙΑΠ με τον μεγάλο ιδιόκτητο στόλο αυτοκινούμενων σαρώθρων, είναι σε θέση να αναλάβει την ταυτόχρονη εκτέλεση μεγάλης εμβέλειας έργων.

Φωτεινή Σηματοδότηση – συντήρηση και κατασκευή

Η ΒΙΟΛΙΑΠ αναλαμβάνει την κατασκευή και συντήρηση κόμβων Φωτεινής Σηματοδότησης.

siragga
Δυνατότητα Λειτουργίας Διαχείρισης Διοδίων και Σηραγγών

Η ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. έχει την ικανότητα και διαθέτει άριστο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό καθώς και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα που της δίνει την δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών Λειτουργίας, Συντήρησης και Διαχείρισης Διοδίων και Σηράγγων

services_page_4
Γερανογέφυρες

Με εξειδίκευση στις κατασκευές η ΒΙΟΛΙΑΠ αναλαμβάνει την Κατασκευή, Μετασκευή και Συντήρηση Γερανογεφυρών όλων των Τύπων και της επιθυμητής Ανυψωτικής Ικανότητας.

Λοιπές υπηρεσίες


Επίσης προσφέρουμε και τις παρακάτω υπηρεσίες
Ηλεκτροφωτισμός εθνικής οδού

Περιλαμβάνει την συντήρηση των πυλώνων φωτισμού της Εθνικής Οδού, όπως επίσης τον καθαρισμό τους αλλά και την αντικατάσταση τους.

Εργολαβίες καθαριότητας φρεατίων

Τα πεζοπόρα μας συνεργεία καθαριότητας εγγυώνται την καλύτερη δυνατή καθαριότητα στα φρεάτια.

Συντήρηση εθνικής οδού

Η συντήρηση της Ε.Ο.  εμπεριέχει μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών τις οποίες τις καλύπτουμε όλες.