ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΛΙΑΠ


Η εταιρία έχει στο ενεργητικό της μια επιχειρηματική δράση στον χώρο των έργων πρασίνου (συντήρηση, διαμόρφωση και ανάπλαση χώρων πρασίνου, γεωπονικές εργασίες, κλαδέματα δεντροστοιχίων) αλλά και άλλες εξειδικευμένες δραστηριότητες όπως εργασίες εκχιονισμού, χειμερινού και θερινού καθαρισμού και μηχανική σάρωση οδικού δικτύου.

Παράλληλα η εταιρία ειδικεύεται σε τεχνικά έργα που αφορούν την σήμανση οδικού δικτύου και την οδική ασφάλεια καθώς και την τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού. Κατασκευάζει δε χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, πινακίδες κάθετης σήμανσης εθνικών οδών.

Φωτεινή
Σηματοδότηση

Αναλαμβάνουμε την  συντήρηση και κατασκευή της φωτεινής σηματοδότησης κατά μήκος των Εθνικών Οδών.

Διαχείριση
Απορριμάτων

Η ΒΙΟΛΙΑΠ διαθέτει μια σειρά μηχανολογικού εξοπλισμού με τον οποίο είναι σε θέση να προσφέρει ευρύ φάσμα εργασιών συλλογής  απορριμμάτων.

Στηθαία
Ασφαλείας

Η ΒΙΟΛΙΑΠ αναλαμβάνει την τοποθέτηση, επισκευή και αποκατάσταση στηθαίων ασφαλείας στις εθνικές οδούς.

Εργασίες
Πρασίνου

Η ΒΙΟΛΙΑΠ διαθέτει εξειδικευμένα οχήματα με τα οποία είναι σε θέση να εκτελέσει ένα ευρύ φάσμα εργασιών πρασίνου.

Αποχιονισμοί
Εθν. Οδού

Η ΒΙΟΛΙΑΠ διαθέτει πάνω από 25 εξειδικευμένα οχήματα και μηχανήματα έργου για αποχιονισμό.

Οδοσαρώσεις

Η ΒΙΟΛΙΑΠ με τον μεγάλο ιδιόκτητο στόλο αυτοκινούμενων σαρώθρων, είναι σε θέση να αναλάβει την ταυτόχρονη εκτέλεση μεγάλης εμβέλειας έργων.

Τα έργα μας


Καλύπτουμε μια μεγάλη γκάμα συντήρησης Ε.Ο.