Ιστορικο
Η εταιρία «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ» συστήθηκε το έτος 2009 με μετατροπή της εταιρίας Ν. ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία προκύπτει από την μετατροπή το έτος 2005 της εταιρίας «ΒΙΟΛΙΑΠ» Η. ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία ιδρύθηκε το έτος 1983.
 
Η εταιρία έχει στο ενεργητικό της μια επιχειρηματική δράση στον χώρο των έργων πρασίνου (συντήρηση, διαμόρφωση και ανάπλαση χώρων πρασίνου, γεωπονικές εργασίες, κλαδέματα δεντροστοιχίων) αλλά και άλλες εξειδικευμένες δραστηριότητες όπως εργασίες εκχιονισμού, χειμερινού και θερινού καθαρισμού και μηχανική σάρωση οδικού δικτύου.
 
Η εταιρία μας ήταν κοινοπράκτρια με την ΤΕΟ Α.Ε. για την εκτέλεση παρόμοιων εργασιών επί του οδικού άξονα Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, Ε.Ο. Κιάτου – Πατρών, Ε.Ο. Κορίνθου -Τρίπολης. Η εταιρία συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον τομέα του ευπρεπισμού οδικού δικτύου σε συνεργασία με τις εταιρίες παραχώρησης ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε και ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Παράλληλα η εταιρία ειδικεύεται σε τεχνικά έργα που αφορούν την σήμανση οδικού δικτύου και την οδική ασφάλεια καθώς και την τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού. Κατασκευάζει δε χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, πινακίδες κάθετης σήμανσης εθνικών οδών.
Η εταιρία μας δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων (απο 10ετίας) και για το σκοπό αυτό διαθέτει ένα ικανοποιητικό στόλο εξειδικευμένων οχημάτων (απορριμματοφόρα, καδοφόρα, κλπ) πραγματοποιώντας εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στα πλαίσια των συμβάσεων με τις εταιρίες παραχώρησης εθνικών οδών ή για λογαριασμό ΟΤΑ.
Ήδη, στον τομέα της συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων η εταιρία μας δραστηριοποιείται στους γεωγραφικούς χώρους των περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτ. Αιγαίου και Πελοποννήσου στους οποίους κατέχει τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.
 
 
Ο στόλος μας
Για την διεκπεραίωση των έργων που αναλαμβάνει, η εταιρία έχει ήδη στην κατοχή της ένα μεγάλο στόλο μηχανολογικού εξοπλισμού που είναι σε θέση να καλύψει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, στον οποίο συγκαταλέγονται :
 
 
11        Φορτηγά οχήματα με ανατρεπόμενη καρότσα διαφόρων μεγεθών
 
4          Φορτηγά γερανοφόρα οχήματα με ανατρεπόμενη καρότσα διαφόρων μεγεθών
 
15        Γεωργικοί ελκυστήρες με διάφορες εξαρτήσεις κλάδευσης & χορτοκοπής
 
15        Χλοοκοπτικά μηχανήματα
 
3          Κλαδοτεμαχιστές μηχανοκίνητοι
 
5          Φορτωτές τροχοφόροι
 
2          Εκσκαφείς τροχοφόροι
 
12        Σάρωθρα οχήματα για την μηχανική σάρωση οδικού δικτύου
 
21        Οχήματα 4×4 με αλατοδιανομέα & εκχιονιστική λεπίδα για εργασίες αποχιονισμού
 
5          Οχήματα 4×4 με φρέζα για εργασίες αποχιονισμού
 
5          Καλαθοφόρα οχήματα για εκτέλεση εργασιών σε ύψος μέχρι 35 m
 
3          Αποφρακτικά οχήματα για καθαρισμό φρεατίων
 
2          Βυτιοφόρα οχήματα για πλύση οδοστρωμάτων
 
3          Φορτηγά οχήματα με μηχανισμό φορτο-εκφόρτωσης κοντέηνερς
 
120      Κοντέηνερς (με ή χωρίς συμπίεση)
 
8          Απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσας
 
4          Δορυφορικά οχήματα
 
5          Οχήματα τύπου VAN
 
 
 
 
Η εταιρία διαθέτει σύγχρονη και αποτελεσματική οργάνωση με ακριβή προσδιορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων. Τα διάφορα τμήματα απαρτίζονται από ικανά στελέχη με απόλυτη γνώση του αντικειμένου, μεγάλη εμπειρία και ικανή προϋπηρεσία.
Σημαντικά έργα που έχουμε αναλάβει
Μεταξύ σημαντικών έργων που έχει εκτελέσει ή συνεχίζει να εκτελεί η εταιρία συγκαταλέγονται:
 
·      Συντήρηση χώρων πρασίνου και αποκομιδή, συγκέντρωση στερεών αποβλήτων κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου για λογαριασμό του ΤΕΟ (οδικοί άξονες Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, Ε.Ο. Κιάτου – Πατρών, Ε.Ο. Κορίνθου -Τρίπολης, κλπ)
·      Εργασίες καθαριότητας κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου για λογαριασμό του ΤΕΟ (οδικοί άξονες Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Ε.Ο. Κιάτου – Πατρών, Ε.Ο. Κορίνθου -Τρίπολης, κλπ). Στις εργασίες συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή απορριμμάτων, οδοσάρωση, καθαρισμοί.
·      Καθαριότητα των κύριων οδικών αρτηριών του λεκανοπεδίου Αττικής για λογαριασμό της ΔΚΕΣΟ/ΥΠΕΧΩΔΕ (μηχανική σάρωση, φροντίδα διαχωριστικών νησίδων) π.χ. Λεωφ. Κηφισίας, Μεσογείων, Μαραθώνος, Βάρης-Κορωπίου, Ποσειδώνος, Συγγρού, Βουλιαγμένης, Καβάλας, κλπ.
·      Εργασίες φύτευσης, συντήρησης χώρων πρασίνου και καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων των κοινόχρηστων χώρων στο Ολυμπιακό Χωριό
·      Συντήρηση χώρων πρασίνου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
·      Κατασκευή του Πάρκου στο Κτήμα Σερπιέρη με χρηματοδότηση της Ε.Ο.Κ.
·      Συντήρηση του Πάρκου Πεδίων του Άρεως
 
 
 
Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της, η εταιρία διαθέτει ιδιόκτητο χώρο γραφείων στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 13) όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες της επιχείρησης, βιομη-χανικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται επί ιδιόκτητου οικοπέδου εμβαδού 20 στρεμμάτων στην Μάνδρα Αττικής .
 
Παράλληλα το οικόπεδο Μάνδρας λειτουργεί ως κεντρική τεχνική βάση της επιχείρησης όπου σταθμεύει ο κινητός μηχανολογικός εξοπλισμός και στεγάζεται το συνεργείο για την συντήρηση και επισκευή αυτού. Εκεί στεγάζεται επίσης το γραφείο κίνησης απ’όπου καθημερινά σχεδιάζεται – πραγματοποιείται η κίνηση του μηχανολογικού εξοπλισμού προς εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρίας.
 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ISO 37001:2016

«Η μακροχρόνια δέσμευση της Εταιρείας μας για επιχειρηματικότητα με ακεραιότητα σημαίνει αποφυγή διαφθοράς σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της δωροδοκίας, και συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους κατά της διαφθοράς. Η Πολιτική κατά της Διαφθοράς εκπαιδεύει υπαλλήλους και συνεργάτες και παρακολουθεί τη συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα.

Σύμφωνα με την Πολιτική μας για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ και το Διεθνές Πρότυπο ISO 37001:2017, κάθε υπάλληλος που γνωρίζει τυχόν παράνομες και αμφιλεγόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αναφέρει την υπόθεση μέσω email στη διεύθυνση compliance@violiap.gr ή να υποβάλει απευθείας αναφορά στην σχετική δημόσια αρχή.

Επιπλέον, κάθε μέρος που γνωρίζει τυχόν παράνομες και αμφίβολες δραστηριότητες που ενδεχομένως εμπλέκουν την στην ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ και τους υπαλλήλους του, καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό μέσω  compliance@violiap.gr ή να υποβάλουν αναφορά στην αρμόδια Δημόσια Αρχή.»

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Η εταιρία «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ» συστήθηκε το έτος 2009 με μετατροπή της εταιρίας Ν. ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία προκύπτει από την μετατροπή το έτος 2005 της εταιρίας «ΒΙΟΛΙΑΠ» Η. ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία ιδρύθηκε το έτος 1983.

Η εταιρία έχει στο ενεργητικό της μια επιχειρηματική δράση στον χώρο των έργων πρασίνου (συντήρηση, διαμόρφωση και ανάπλαση χώρων πρασίνου, γεωπονικές εργασίες, κλαδέματα δεντροστοιχίων) αλλά και άλλες εξειδικευμένες δραστηριότητες όπως εργασίες εκχιονισμού, χειμερινού και θερινού καθαρισμού και μηχανική σάρωση οδικού δικτύου.

Η Πολιτική αυτή στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του συνόλου των εργαζομένων και των συνεργατών της ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ, ενάντια στο φαινόμενο της δωροδοκίας και επιδιώκει να ενισχύσει τη δέσμευση των Εταίρων της, για μηδενική ανοχή στη δωροδοκία, δημιουργώντας ένα πλαίσιο υποχρεώσεων και κατευθυντήριων γραμμών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την πρόληψη, αποτροπή και καταπολέμηση της δωροδοκίας.

Ειδικότερα, η Πολιτική κατά της Δωροδοκίας της ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ:

Η Πολιτική είναι δεσμευτική για όλους ανεξαιρέτως, τους Εργαζομένους, τα Μέλη της Διοίκησης, τους Επιχειρηματικούς Συνεργάτες, Οικονομικούς, Νομικούς Συμβούλους, Προμηθευτές, Υπεργολάβους και κάθε άλλον τρίτο ο οποίος ενεργεί εξ ’ονόματος της εταιρείας. Στην ετήσια ανασκόπηση από τη Διοίκηση ελέγχεται η τήρηση της Πολιτικής αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία για να δηλώσουν τυχόν παράνομες και αμφίβολες επιχειρηματικές δραστηριότητες που δυνητικά εμπλέκουν την ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ μέσω του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας ή με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση της εταιρείας, υπόψη του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, στη Θέση Μάνδρα, Αττικής,ή  μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης emailcompliance@violiap.gr