Ιστορικο
Η εταιρία «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ» συστήθηκε το έτος 2009 με μετατροπή της εταιρίας Ν. ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία προκύπτει από την μετατροπή το έτος 2005 της εταιρίας «ΒΙΟΛΙΑΠ» Η. ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία ιδρύθηκε το έτος 1983.
 
Η εταιρία έχει στο ενεργητικό της μια επιχειρηματική δράση στον χώρο των έργων πρασίνου (συντήρηση, διαμόρφωση και ανάπλαση χώρων πρασίνου, γεωπονικές εργασίες, κλαδέματα δεντροστοιχίων) αλλά και άλλες εξειδικευμένες δραστηριότητες όπως εργασίες εκχιονισμού, χειμερινού και θερινού καθαρισμού και μηχανική σάρωση οδικού δικτύου.
 
Η εταιρία μας ήταν κοινοπράκτρια με την ΤΕΟ Α.Ε. για την εκτέλεση παρόμοιων εργασιών επί του οδικού άξονα Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, Ε.Ο. Κιάτου – Πατρών, Ε.Ο. Κορίνθου -Τρίπολης. Η εταιρία συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον τομέα του ευπρεπισμού οδικού δικτύου σε συνεργασία με τις εταιρίες παραχώρησης ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε και ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Παράλληλα η εταιρία ειδικεύεται σε τεχνικά έργα που αφορούν την σήμανση οδικού δικτύου και την οδική ασφάλεια καθώς και την τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού. Κατασκευάζει δε χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, πινακίδες κάθετης σήμανσης εθνικών οδών.
Η εταιρία μας δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων (απο 10ετίας) και για το σκοπό αυτό διαθέτει ένα ικανοποιητικό στόλο εξειδικευμένων οχημάτων (απορριμματοφόρα, καδοφόρα, κλπ) πραγματοποιώντας εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στα πλαίσια των συμβάσεων με τις εταιρίες παραχώρησης εθνικών οδών ή για λογαριασμό ΟΤΑ.
Ήδη, στον τομέα της συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων η εταιρία μας δραστηριοποιείται στους γεωγραφικούς χώρους των περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτ. Αιγαίου και Πελοποννήσου στους οποίους κατέχει τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.
 
 
Ο στόλος μας
Για την διεκπεραίωση των έργων που αναλαμβάνει, η εταιρία έχει ήδη στην κατοχή της ένα μεγάλο στόλο μηχανολογικού εξοπλισμού που είναι σε θέση να καλύψει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, στον οποίο συγκαταλέγονται :
 
 
11        Φορτηγά οχήματα με ανατρεπόμενη καρότσα διαφόρων μεγεθών
 
4          Φορτηγά γερανοφόρα οχήματα με ανατρεπόμενη καρότσα διαφόρων μεγεθών
 
15        Γεωργικοί ελκυστήρες με διάφορες εξαρτήσεις κλάδευσης & χορτοκοπής
 
15        Χλοοκοπτικά μηχανήματα
 
3          Κλαδοτεμαχιστές μηχανοκίνητοι
 
5          Φορτωτές τροχοφόροι
 
2          Εκσκαφείς τροχοφόροι
 
12        Σάρωθρα οχήματα για την μηχανική σάρωση οδικού δικτύου
 
21        Οχήματα 4×4 με αλατοδιανομέα & εκχιονιστική λεπίδα για εργασίες αποχιονισμού
 
5          Οχήματα 4×4 με φρέζα για εργασίες αποχιονισμού
 
5          Καλαθοφόρα οχήματα για εκτέλεση εργασιών σε ύψος μέχρι 35 m
 
3          Αποφρακτικά οχήματα για καθαρισμό φρεατίων
 
2          Βυτιοφόρα οχήματα για πλύση οδοστρωμάτων
 
3          Φορτηγά οχήματα με μηχανισμό φορτο-εκφόρτωσης κοντέηνερς
 
120      Κοντέηνερς (με ή χωρίς συμπίεση)
 
8          Απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσας
 
4          Δορυφορικά οχήματα
 
5          Οχήματα τύπου VAN
 
 
 
 
Η εταιρία διαθέτει σύγχρονη και αποτελεσματική οργάνωση με ακριβή προσδιορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων. Τα διάφορα τμήματα απαρτίζονται από ικανά στελέχη με απόλυτη γνώση του αντικειμένου, μεγάλη εμπειρία και ικανή προϋπηρεσία.
Σημαντικά έργα που έχουμε αναλάβει
Μεταξύ σημαντικών έργων που έχει εκτελέσει ή συνεχίζει να εκτελεί η εταιρία συγκαταλέγονται:
 
·      Συντήρηση χώρων πρασίνου και αποκομιδή, συγκέντρωση στερεών αποβλήτων κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου για λογαριασμό του ΤΕΟ (οδικοί άξονες Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, Ε.Ο. Κιάτου – Πατρών, Ε.Ο. Κορίνθου -Τρίπολης, κλπ)
·      Εργασίες καθαριότητας κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου για λογαριασμό του ΤΕΟ (οδικοί άξονες Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Ε.Ο. Κιάτου – Πατρών, Ε.Ο. Κορίνθου -Τρίπολης, κλπ). Στις εργασίες συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή απορριμμάτων, οδοσάρωση, καθαρισμοί.
·      Καθαριότητα των κύριων οδικών αρτηριών του λεκανοπεδίου Αττικής για λογαριασμό της ΔΚΕΣΟ/ΥΠΕΧΩΔΕ (μηχανική σάρωση, φροντίδα διαχωριστικών νησίδων) π.χ. Λεωφ. Κηφισίας, Μεσογείων, Μαραθώνος, Βάρης-Κορωπίου, Ποσειδώνος, Συγγρού, Βουλιαγμένης, Καβάλας, κλπ.
·      Εργασίες φύτευσης, συντήρησης χώρων πρασίνου και καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων των κοινόχρηστων χώρων στο Ολυμπιακό Χωριό
·      Συντήρηση χώρων πρασίνου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
·      Κατασκευή του Πάρκου στο Κτήμα Σερπιέρη με χρηματοδότηση της Ε.Ο.Κ.
·      Συντήρηση του Πάρκου Πεδίων του Άρεως
 
 
 
Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της, η εταιρία διαθέτει ιδιόκτητο χώρο γραφείων στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 13) όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες της επιχείρησης, βιομη-χανικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται επί ιδιόκτητου οικοπέδου εμβαδού 20 στρεμμάτων στην Μάνδρα Αττικής .
 
Παράλληλα το οικόπεδο Μάνδρας λειτουργεί ως κεντρική τεχνική βάση της επιχείρησης όπου σταθμεύει ο κινητός μηχανολογικός εξοπλισμός και στεγάζεται το συνεργείο για την συντήρηση και επισκευή αυτού. Εκεί στεγάζεται επίσης το γραφείο κίνησης απ’όπου καθημερινά σχεδιάζεται – πραγματοποιείται η κίνηση του μηχανολογικού εξοπλισμού προς εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρίας.
 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ISO 37001:2016

«Η μακροχρόνια δέσμευση της Εταιρείας μας για επιχειρηματικότητα με ακεραιότητα σημαίνει αποφυγή διαφθοράς σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της δωροδοκίας, και συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους κατά της διαφθοράς. Η Πολιτική κατά της Διαφθοράς εκπαιδεύει υπαλλήλους και συνεργάτες και παρακολουθεί τη συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα.

Σύμφωνα με την Πολιτική μας για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ και το Διεθνές Πρότυπο ISO 37001:2017, κάθε υπάλληλος που γνωρίζει τυχόν παράνομες και αμφιλεγόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αναφέρει την υπόθεση μέσω email στη διεύθυνση compliance@violiap.gr ή να υποβάλει απευθείας αναφορά στην σχετική δημόσια αρχή.

Επιπλέον, κάθε μέρος που γνωρίζει τυχόν παράνομες και αμφίβολες δραστηριότητες που ενδεχομένως εμπλέκουν την στην ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ και τους υπαλλήλους του, καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό μέσω  compliance@violiap.gr ή να υποβάλουν αναφορά στην αρμόδια Δημόσια Αρχή.»

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρεία «ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» έχει στο ενεργητικό της μια επιχειρηματική δράση στον χώρο των έργων πρασίνου (συντήρηση, διαμόρφωση και ανάπλαση χώρων πρασίνου, γεωπονικές εργασίες, κλαδέματα δεντροστοιχίων) αλλά και άλλες εξειδικευμένες δραστηριότητες όπως εργασίες εκχιονισμού, χειμερινού και θερινού καθαρισμού και μηχανική σάρωση οδικού δικτύου. Παράλληλα η εταιρεία ειδικεύεται σε τεχνικά έργα που αφορούν την σήμανση οδικού δικτύου και την οδική ασφάλεια καθώς και την τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού. Κατασκευάζει δε χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, πινακίδες κάθετης σήμανσης εθνικών οδών.

Στην εταιρεία «ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», είμαστε αφοσιωμένοι στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με το  πεδίο πιστοποίησης της εταιρείας &  την δραστηριότητα της. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες και στους συνεργάτες μας ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.  Σε αυτό το πλαίσιο, δεσμευόμαστε να δημιουργούμε συνοχή μεταξύ της επίτευξης των επιχειρηματικών μας στόχων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Επιδιώκουμε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο εγκαθιστώντας και διατηρώντας τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης και το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001:2018.

Η δέσμευσή μας βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • Στόχος μας είναι να μειώνουμε συνεχώς την κατανάλωση ενέργειας και να αυξάνουμε την ενεργειακή απόδοση διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, παράλληλα με την ικανοποίηση των εργαζομένων μας.
 • Προσπαθούμε να διερευνήσουμε και να σταματήσουμε κάθε σπατάλη ενέργειας με την τακτική αναθεώρηση των διαδικασιών μας.
 • Συμβάλλουμε στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.
 • Επιδιώκουμε να τηρούμε και να εφαρμόζουμε τις ισχύουσες νομοθεσίες σχετικά με την ενεργειακή χρήση, κατανάλωση και επίδοση.
 • Λειτουργούμε βάση του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001, επιδιώκοντας την συνεχή αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.
 • Ενημερώνουμε τους υπαλλήλους μας για την ενεργειακή πολιτική της εταιρείας, τους στόχους, τις μεθόδους και τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους.
 • Ορίζουμε τους σκοπούς και τους στόχους κατά τη λειτουργία του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης. Τους αναθεωρούμε κάθε χρόνο και καθορίζουμε νέους βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.
 • Η Διοίκηση της εταιρείας παρέχει όλες τις πληροφορίες ώστε να επιτυγχάνονται κάθε φορά οι ενεργειακοί σκοποί και στόχοι που έχουν τεθεί.
 • Προτιμούμε προϊόντα και υπηρεσίες που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης.
 • Αναθεωρούμε και ενημερώνουμε την παρούσα ενεργειακή πολιτική στην ετήσια ανασκόπηση από τη Διοίκηση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Η εταιρία «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ» συστήθηκε το έτος 2009 με μετατροπή της εταιρίας Ν. ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία προκύπτει από την μετατροπή το έτος 2005 της εταιρίας «ΒΙΟΛΙΑΠ» Η. ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία ιδρύθηκε το έτος 1983.

Η εταιρία έχει στο ενεργητικό της μια επιχειρηματική δράση στον χώρο των έργων πρασίνου (συντήρηση, διαμόρφωση και ανάπλαση χώρων πρασίνου, γεωπονικές εργασίες, κλαδέματα δεντροστοιχίων) αλλά και άλλες εξειδικευμένες δραστηριότητες όπως εργασίες εκχιονισμού, χειμερινού και θερινού καθαρισμού και μηχανική σάρωση οδικού δικτύου.

Η Πολιτική αυτή στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του συνόλου των εργαζομένων και των συνεργατών της ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ, ενάντια στο φαινόμενο της δωροδοκίας και επιδιώκει να ενισχύσει τη δέσμευση των Εταίρων της, για μηδενική ανοχή στη δωροδοκία, δημιουργώντας ένα πλαίσιο υποχρεώσεων και κατευθυντήριων γραμμών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την πρόληψη, αποτροπή και καταπολέμηση της δωροδοκίας.

Ειδικότερα, η Πολιτική κατά της Δωροδοκίας της ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ:

 • στοχεύει στην συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
 • επιδιώκει την κατανόηση του ορισμού της δωροδοκίας και των μορφών της
 • επιδιώκει την επαγρύπνηση των εργαζομένων και κάθε υπόχρεου για τον εντοπισμό ενεργειών που συνδέονται με δωροδοκία
 • είναι κατάλληλη για την παροχή των υπηρεσιών
 • παρέχει το πλαίσιο για τον καθορισμό, την επανεξέταση και την επίτευξη στόχων κατά της δωροδοκίας
 • ενθαρρύνει την εμπιστευτική αναφορά κάθε περιστατικού ή υποψίας περί δωροδοκίας μέσω των συγκεκριμένων τρόπων επικοινωνίας και την επαγρύπνηση των εργαζομένων και συνεργατών για την αναγνώριση ενεργειών που συνδέονται με τη δωροδοκία με γνώμονα την εμπιστοσύνη, χωρίς φόβο για αντίποινα, δίνοντας τους την δυνατότητα να απευθυνθούν και στη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος μέσω email στο tihellas@transparency.gr
 • ικανοποιεί τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2017 και στοχεύει στη συνεχή βελτίωση του συστήματος
 • ενθαρρύνει τους εργαζόμενους της εταιρείας να αναφέρουν συγγενικές και μη σχέσεις με Δημόσιους Λειτουργούς ή Προμηθευτές/Συνεργάτες της επιχείρησης.
 • εφαρμόζει την αρχή της ανεξαρτησίας της λειτουργίας συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας
 • εξηγεί τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την πολιτική κατά της δωροδοκίας
 • δεσμεύεται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ με τη νομοθεσία που διέπει τη δραστηριότητά της
 • οδηγεί στη διενέργεια ελέγχων οικονομικών και  μη στην εσωτερική της λειτουργία

Η Πολιτική είναι δεσμευτική για όλους ανεξαιρέτως, τους Εργαζομένους, τα Μέλη της Διοίκησης, τους Επιχειρηματικούς Συνεργάτες, Οικονομικούς, Νομικούς Συμβούλους, Προμηθευτές, Υπεργολάβους και κάθε άλλον τρίτο ο οποίος ενεργεί εξ ’ονόματος της εταιρείας. Στην ετήσια ανασκόπηση από τη Διοίκηση ελέγχεται η τήρηση της Πολιτικής αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία για να δηλώσουν τυχόν παράνομες και αμφίβολες επιχειρηματικές δραστηριότητες που δυνητικά εμπλέκουν την ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ μέσω του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας ή με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση της εταιρείας, υπόψη του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, στη Θέση Μάνδρα, Αττικής,ή  μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης emailcompliance@violiap.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η εταιρία «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ» συστήθηκε το έτος 2009 με μετατροπή της εταιρίας Ν. ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία προκύπτει από την μετατροπή το έτος 2005 της εταιρίας «ΒΙΟΛΙΑΠ» Η. ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία ιδρύθηκε το έτος 1983.

Η εταιρία έχει στο ενεργητικό της μια επιχειρηματική δράση στον χώρο των έργων πρασίνου (συντήρηση, διαμόρφωση και ανάπλαση χώρων πρασίνου, γεωπονικές εργασίες, κλαδέματα δεντροστοιχίων) αλλά και άλλες εξειδικευμένες δραστηριότητες όπως εργασίες εκχιονισμού, χειμερινού και θερινού καθαρισμού και μηχανική σάρωση οδικού δικτύου.

Η συνολική λειτουργία της εταιρείας ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Σ.Δ.Ε.). Το Σ.Δ.Ε. είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 41001:2018.

Βασική φιλοσοφία αλλά και πρωταρχικός στόχος της ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ, μέσα από την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης εγκαταστάσεων, αποτελεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των πελατών μας.

Βασικοί στόχοι είναι:

 • Η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών, καθώς και της συνολικής λειτουργίας του Σ.Δ.Ε.
 • Η τήρηση της νομοθεσίας και των κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τη δραστηριότητας της ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ και ο συστηματικός έλεγχος συμμόρφωσης.
 • Η πλήρης τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και εμπρόθεσμη παράδοση των κολυμβητικών δεξαμενών στους πελάτες μας.

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Σ.Δ.Ε., οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως είναι:

 • Ο σαφής καθορισμός των Στόχων
 • Η λήψη των απαιτούμενων μέτρων και η διασφάλιση διαχείρισης των Κινδύνων
 • Η δέσμευση για την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων
 • Η δέσμευση για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης εγκαταστάσεων
 • Η παρακολούθηση των χαρακτηριστικών και των απαιτήσεων των χρηστών της εγκατάστασης αλλά και της ίδιας της εγκατάστασης
 • Η παρακολούθηση των τοπικών ζητημάτων και απαιτήσεων μέσω του συστηματικού ελέγχου συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία.

 

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.

Όλο το προσωπικό καλείται στην πιστή τήρηση των ανωτέρω και ο Υπεύθυνος Διαχείρισης του Συστήματος στην παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσης. Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται ετησίως.