Η ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. έχει την ικανότητα και διαθέτει άριστο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό καθώς και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα που της δίνει την δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών Λειτουργίας, Συντήρησης και Διαχείρισης Διοδίων και Σηράγγων.