ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Με εξειδίκευση στις κατασκευές η ΒΙΟΛΙΑΠ αναλαμβάνει την Κατασκευή, Μετασκευή και Συντήρηση Γερανογεφυρών όλων των Τύπων και της επιθυμητής Ανυψωτικής Ικανότητας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε για εσάς τον Τεχνικό Φάκελο που απαιτείται για  να πιστοποιηθεί η  γερανογέφυρα σας, ώστε να τηρεί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την Υ.Α 15085/593 (ΦΕΚ 1186/Β 15.8.2003)