Η ΒΙΟΛΙΑΠ διαθέτει πάνω από 25 εξειδικευμένα οχήματα και μηχανήματα έργου (φρέζες, αλατο-διανομείς με λεπίδες) με τα οποία είναι σε θέση να προσφέρει αποχιονισμό οδικού δικτύου κατά την χειμερινή περίοδο. Επίσης αναλαμβάνει την τροφοδοσία με αλάτι.