Η παραγωγική μας μονάδα


Στην κατασκευαστική μονάδα Μάνδρας η ΒΙΟΛΙΑΠ κατασκευάζει διάφορες μεταλλο-κατασκευές : στηθαία ασφαλείας, συστήματα απόσβεσης ενέργειας, ιστούς και πυλώνες φωτισμού έως 35m,  πίλαρς, ιστούς φωτεινής σηματοδότησης κλπ..

ΜΕΤΑΛΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η παραγωγική μας μονάδα είναι ικανή να φέρει σε πέρας μεγάλο όγκο παραγωγής σε πυλώνες, στηθαία ασφαλείας και φωτινούς σηματοδότες αλλά και ταμπέλες Ε.Ο.

ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΒΙΟΛΙΑΠ αναλαμβάνει την κατασκευή αλλά και την τοποθέτηση , επισκευή και αποκατάσταση στηθαίων ασφαλείας στις εθνικές οδούς.

ΠΥΛΩΝΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Η ΒΙΟΛΙΑΠ αναλαμβάνει την κατασκευή αλλά και τοποθέτηση, την συντήτηση πυλώνων φωτισμού στις εθνικές οδούς.